| Bratislava,  Slovensko

Volkswagen Bratislava

Čistenie a vysávanie konštrukcií  a rozvodov lakovne a zvarovne.