|  Slovensko

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s