|  Slovensko

ELEKTRIZACE ŽELEZNÍC

Montáž a demontáž stožiarov a trakčného vedenia na modernizácií železníc Slovenskej a Českej republiky.